1 2 3 4
 

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

YÖNETİM
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç. Dr. Mustafa FİDAN

AKADEMİK PERSONEL
Okutman Necati ŞAHiN
Okutman Özlem ŞAHiN
Okutman Ebru GüVENEN
Okutman Hale Nur AKGüL
Okutman Ahmet Emin ŞAHİNER